Szövetségünkről

Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása

“Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásá”-nak alapszabályzata

1. Általános rendelkezések

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: Társulás)- a városok, községek, községi tanácsok önkéntes nonprofit egyesülete, amely saját joghatóságaik hatékonyabb kifejezése, a helyi önkormányzatokkal való olyan tevékenység-összehangolás céljából jött létre, ami elősegíti a városok, községek területi közösségei jogainak és érdekeinek védelmét, valamint társadalomgazdasági és kultúrális fejlődését.

A Társulás tevékenységének kifejezése Kárpátalján történik.

1.2. A Társulás tevékenységét a törvényesség, önkéntesség, tagsági egyenrangúság, önkormányzatiság, önállóság jegyében, nyitottan és nyilvánosan, pártonkívül fejti ki.

1.3. A Társulás tevékenységét Ukrajna Alkotmányának, Ukrajna A helyi önkormányzatok társulásáról szóló Törvénynek, Ukrajna helyi önkormányzatáról szóló Törvénynek, A helyi önkormányzat Európai Сhártájának, Ukrajna egyéb jogszabályának és jelen Alapszabályzatnak, valamint a Társulás által elfogadott döntéseknek megfelelően, jogi rendelkezéseihez viszonyulva végzi.

1.4. A Szövetség államhatalmi szervekkel, helyi önkormányzatokkal és azok szövetségeivel, vállalatokkal, szervezetekkel és intézményekkel, politikai pártokkal, civil szervezetekkel való együttműködése az egyenjogúság és kölcsönös tisztelet jegyében, Ukrajna “A helyi önkorányzatok társulásáról” szóló Törvény, valamint a jogszabályokba nem ütköző együttműködési egyezségek alapján történik.

1.5. Politikai frakciók létrehozása a Társuláson belül kizárt.

1.6. A Társulás teljes megnevezése:

 • ukrán nyelven: Асоціація органів місцевого самоврядування «Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття»
 • angol nyelven: Transcarpathian Frontier Local Governments’ Association (TFLGA)
 • magyar nyelven: Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása.

A Társulás rövidített megnevezése:

 • ukrán nyelven: Асоціація ОПОСЗ
 • angol nyelven: Association (TFLGA)
 • magyar nyelven: KHÖT

1.7. A Társulás jogi személynek minősül, jelképpel, megnevezéssel ellátott saját körpecséttel és egyéb kiegészítővel rendelkezik, melyek mintái jogszabály szerint lettek jóváhagyva.

A Társulás címe: 90200, Beregszász, Görbe út, 6.

1.8. A Társulás jelképe engedély nélkül nem használható fel.

2. A Társulás célja és feladatai

2.1. A Társulás helyi önkormányzatok általi létrehozása azok jogi rendelkezéseinek hatékonyabb kifejtése, a közösségek jogi és érdekvédelmének tevékenységösszehangolása, valamint a helyi és területi fejlődés elősegítése érdekében történt.

2.2. A Társulás célja a területi közösségek életminőségének javítása a következő feladatok végrehajtásával:

 1. a területek irányítási rendszerének demokratizálása;
 2. a területi közösségek alkotmányos jogvédelme helyi önkormányzat megvalósítását illetően;
 3. a helyi önkormányzat fejlesztésének és erősítésének az elősegítése;
 4. a területi közösségek társadalomgazdasági és kultúrális fejlődésének az elősegítése;
 5. a területi közösségek együttmüködésének elmélyítése a helyi önkormányzat feladatainak és funkcióinak megoldását illetően;
 6. a helyi gazdasági fejlődés, mint a helyi hatalom, üzlet és közösség stratégiai partnerségi folyamatának az elősegítése;
 7. az Alkotmány és Ukrajna törvényeinek hatékony megvalósítását elősegítő feltételek biztosítása a helyi önkormányzat kérdését illetően;
 8. a területi közösségek, helyi önkormányzati szervek, azok beosztottjai jogainak és érdekeinek a védelme az államhatalmi szerveknél;
 9. a helyi önkormányzati szervek tevékenysége tapasztalatcseréjének szervezése a közösségek társadalomgazdasági és kultúrális fejlesztése érdekében;
 10. konzultációs-módszertani és gyakorlati segítségnyújtás helyi önkormányzatok számára;
 11. a közösségek társadalomgazdasági és kultúrális igényeit kielégítő jótékonysági tevékenység megvalósítása;
 12. a helyi önkormányzat kérdéseivel foglalkozó külföldi helyi önkormányzatokkal és nemzetközi szövetségekkel/ szervezetekkel való kapcsolat és együttműködés ápolása.

A Társulás joghatósága keretein belül egyéb kérdésekkel is foglalkozik.

A teljes alapszabályzat letöltése